Stichting Samen Aan Tafel

Geïnspireerd door een tv-uitzending van KRO/RKK-Kruispunt over een maaltijdenproject is de Stichting Samen aan Tafel op woensdag 7 april 1999 van start gegaan met een maaltijdenproject in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De Stichting Samen aan Tafel heeft als doel om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen die o.a. in een moeilijke financiële situatie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken of daar al zitten.

Via het verstrekken van een maaltijd probeert de Stichting mensen mogelijkheden te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon om met iemand te praten.

Intussen bestaat er in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer een breed draagvlak voor dit initiatief.

De Stichting doet dit vanuit het geloof. Jezus heeft ons nadrukkelijk opgedragen om oog te hebben voor de medemens en deze te ondersteunen. Het is de bedoeling door onze daden te laten zien wat christen is en wat dat voor ons betekent.