Gemeenteprofiel

Op 1 januari 2017 is de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Ark in Hoogezand-Sappemeer ontstaan uit een samenvoeging van de Gereformeerde Kerken Hoogezand-Sappemeer Noord en Zuid.

In 2017/2018 zijn de verlangens voor kerk-zijn van de gemeente als volgt onder woorden gebracht:

  1. God groot te maken om wie Hij is. Dit is het eerste en hoogste doel van de gemeente: de aanbidding van God.
  2. Een kerk te zijn met uitstraling. Een kerk die zichtbaar en vindbaar is in de samenleving van Hoogezand – Sappemeer.
  3. Een gemeenschap te vormen, waar broeders en zusters elkaar ontmoeten, accepteren, naar elkaar omzien en in verbondenheid met elkaar optrekken in geloof.
  4. Een gemeenschap te zijn die met passie Jezus volgt.
  5. Een gemeente te vormen die elkaar dient en de veelkleurigheid aan gaven daarbij inzet.