Corona preventie

Onze kerk conformeert zich aan de richtlijnen van het RIVM en volgt de adviezen van het CIO.

 

Aanpassingen : 

oktober 2022:  Fase 2 CIO ingesteld: aantal plaatsen achterin met afstand is uitgebreid tot 16 (wel aanmelden)

25 februari 2022: kerkdiensten zijn normaal te bezoeken; achterin zijn plaatsen met 1,5 m afstand beschikbaar (wel aanmelden)

19 januari 2022: nieuwe afspraken – kerkdiensten zijn met maximaal 50 personen te bezoeken

18 december 2021: kerkdiensten zijn alleen nog on-line te bezoeken

26 november 2021: nieuwe afspraken – 1,5 meter strikter en coördinatoren wijzen weer plaats

12 november 2021: nieuwe afspraken – gebruiksplan is niet meer van kracht.

4 november 2021: We schalen af naar 100 zitplaatsen

26 september 2021: Afstand houden is niet meer nodig; achterste deel kerkzaal blijft eerst ingericht voor 1,5 m afstand

4 september 2021: Gebruiksplan geactualiseerd

21 juni 2021:  Dragen van mondkapjes is per 26 juni niet meer verplicht

14 juni 2021:  Het maximum aantal bezoekers is verhoogd naar 50 en zingen kan weer tot praatniveau

5 oktober 2020: Het maximum aantal bezoekers is teruggebracht naar 30

2 oktober 2020: Mondkapjes op in de kerk?
Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants, theaters, of een kerk, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.
Noot GKv De Ark: wij volgen dit advies en adviseren de bezoekers van de kerkdiensten een mondkapje te dragen zoals hierboven beschreven.  

29 september 2020: Paragraaf 6.1, over bijeenkomsten en vergaderingen op weekavonden in de kerk, wordt gewijzigd in maximaal 30 aanwezigen, ingaand vanaf vandaag 18.00u.