Ds. A.M. Pathuis -Pinksteren – Heilig Avondmaal

De Ark Rembrandtlaan 194, Hoogezand, Groningen, Nederland

De dienst is on-line of later te zien via kerkdienstmeebeleven U kunt de dienst ook beluisteren via  kerkomroep  Liturgie Votum en groet Lezen: Handelingen 2: 1 – 4 Zingen: Opwekking 167 Gebed Kindermoment Kinderlied: Opwekking voor Kids 205 Schriftlezing: Handelingen 2: 14 – 21 Schriftlezing: Handelingen 2: 37 – 42 Preek Zingen: GKB (2006) Gezang 103: 1, […]

Ds. H. van Noort – Pinksteren – Heilig Avondmaal

De Ark Rembrandtlaan 194, Hoogezand, Groningen, Nederland

De dienst is on-line of later te zien via kerkdienstmeebeleven U kunt de dienst ook beluisteren via  kerkomroep  Liturgie Stilte Zingen Votum (Sela) Zingen DNP Psalm 103: 1, 7 Gebed Wetslezing Zingen DNP Psalm 103: 2 Kindmoment Zingen Opwekking voor kinderen 25 Lezen Jakobus 4: 4b – 10 Lezen Prediker 11: 9 Verkondiging Zingen DNP Psalm 146: […]

Kerkdienst

De Ark Rembrandtlaan 194, Hoogezand, Groningen, Nederland

De dienst is on-line of later te zien via kerkdienstmeebeleven U kunt de dienst ook beluisteren via  kerkomroep  Liturgie Volgt zodra bekend U kunt uw bijdrage in de collecte overmaken via de Scipio-app of op NL 51 RABO 0329 1113 10 onder vermelding van “collecte on-line diensten”. De Commissie van Beheer zorgt dan voor de verdeling over de collectedoelen. […]