Voor de kinderen wordt er tijdens de erediensten vaak wat georganiseerd. De kleinsten kunnen tijdens de ochtenddiensten in de crèche.

Voor de onder-, midden- en bovenbouw is er tijdens de ochtenddienst kidsclub. Daarin wordt vanuit de Bijbel een thema behandeld.